Preporuka

  • Preporuka

    Prokupac – stari rskavac

    Ako se može reći da postoji opšte prihvaćeno mišljenje da od sorte prokupac ne mogu da se dobiju vrhunska vina, Gaga Ivanović, je razbio te predrasude.

00000